Żeby świat był dla Was bez barier

3 grudnia przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w budynku gdzie realizowane są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Płońsku odbyła się konferencja prasowa, na której Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska poinformowała o głównych punktach programu realizowanego przez powiat płoński skierowanego do osób niepełnosprawnych.

Ilustracja do artykułu DSC_0033.JPG

Na spotkanie została zaproszona nowo wybrana Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku Pani Małgorzata Kłos, która pokrótce przedstawiła główne wytyczne tej instytucji.

Głównymi zamierzeniami, które chce powiat wykonać w przeciągu kwartału są:

- powołanie Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

- stworzenie mapy (nie)dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Kolejnym pomysłem do realizacji w dalszej perspektywie o którym wspomniała Pani Starosta jest wykonanie powiatowego serwisu informacyjnego dla osób głuchoniemych.

Wicestarosta Płoński Krzysztof Wrzesiński przybliżył temat budowy placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku a Radny Sejmiku Wojewódzkiego Artur Czapliński opowiedział o programie Karta rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

„Życzę wam, żeby świat był dla Was bez barier” tymi słowami skierowanymi do osób niepełnosprawnych uczestniczących w spotkaniu Starosta Elżbieta Wiśniewska zakończyła konferencję.

Powrót na początek strony