Zapraszamy do udziału w LV sesji Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w LV sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 14 listopada 2018 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Zapraszamy do udziału w LV sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 14 listopada 2018 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 4. Informacja Starosty o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płońskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
 8. Przyjęcie informacji na temat: „Opieka lekarska i pielęgniarska nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania.”
 9. Przyjęcie informacji na temat inwestycji realizowanych w roku 2018 oraz planowanych do realizacji w 2019 roku.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

                                                                      

Powrót na początek strony