Zapraszamy do udziału w III sesji Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w III sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2018 roku (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu I sesja Rady Powiatu Płońskiego VI kadencji 20.11.2018r. — kopia.JPG

Zapraszamy do udziału w III sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2018 roku (środa) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Płońsku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży położnych w Płońsku przy ul. M. Kopernika 5a stanowiących własność Powiatu Płońskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Płońskiego do Związku Powiatów Polskich.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Płońskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach inicjatywy LEADER.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2016-2020”.
 15. Przyjęcie informacji na temat wartości finansowania świadczeń na rok 2019 według propozycji przekazanych przez MOW NFZ- stan na dzień 30.11.2018r.
 16. Oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

                                          

Powrót na początek strony