Zapraszamy do udziału w II sesji Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w II sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 28 listopada 2018 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu I sesja Rady Powiatu Płońskiego VI kadencji 20.11.2018r. — kopia.JPG

Zapraszamy do udziału w II sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 28 listopada 2018 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Płońskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Płońskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Płońskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Płońskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Płońskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Płońskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Płońskiego.
 12. Oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

                                     

Powrót na początek strony