XXXVII Sesja Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w XXXVII Sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu IMG_7688.JPG

Zapraszamy do udziału w XXXVII Sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się 22 czerwca  2017 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 4. Informacja Starosty o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zgody na wydzierżawienie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej części nieruchomości położonej w Płońsku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Płońskiego w roku 2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo - Lipa z drogą gminną nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo”.
 11. Przyjęcie informacji na temat: „Osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017”.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Płońskim na lata 2015-2020” za rok 2016.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie za rok 2016.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie sesji.

 

                                                                  

Powrót na początek strony