Wyślij kartkę rodzinie zastępczej

Akcja: "Wyślij kartkę rodzinie zastępczej" ma na celu docenić rolę rodziców zastępczych i promocję pieczy zastępczej.

Ilustracja do artykułu Ręcznie robione kartki pocztowe od Zarządu Powiatu Płońskiego dla rodzin zastępczych.png

 

Kartki dla rodzin z ramienia Powiatu Płońskiego przesłali m.in Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego Dariusz Żelasko, Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta Płoński, Zarząd Powiatu Płońskiego oraz wiele powiatowych instytucji m.in Dom Pomocy Społecznej Karolinowie czy Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku.

Samorządowcom, Radnym, przedstawicielom instytucji oraz wszystkim osobom z terenu powiatu płońskiego które zaangażowały się i wzięli udział w akcji bardzo dziękujemy.

Rola rodziców zastępczych jest nieoceniona - stąd poza działaniami Rady Powiatu Płońskiego o podwyższeniu wynagrodzenia, wsparciem specjalistów z Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, szkoleniach dla kandydatów, zachęcamy do zgłębienia tematu.

Poszukujemy zawodowych rodziców zastępczych.

Oferujemy:
• specjalistyczne szkolenie i wsparcie;
• pokrycie kosztów utrzymania dziecka;
• wynagrodzenie w kwocie 4 500 zł brutto na miesiąc;
• opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dowiedz się, jak zostać zawodową rodziną zastępczą.

Szczegółowych informacji udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku,
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14,
09-100 Płońsk,tel. 23 662 75 49
http://plonsk.pcpr.info/

Zapraszamy potencjalnych zainteresowanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku aby uzyskać pełne informacje co zrobić aby zostać zawodową rodziną zastępczą.

Akcja "Wyślij kartkę rodzinie zastępczej z terenu powiatu płońskiego" jest jednym z elementów promocyjnych projektu "Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim". Projekt realizowany przez Powiat Płoński/PCPR i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Powrót na początek strony