Wyniki konsultacji społecznych nt. projektu Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 i oceny realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 roku.

grafika konsultacje wyniki.png

Wyniki konsultacji społecznych nt. projektu Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 i oceny realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych.

Stanowisko Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 17.11.2023 r.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu Płońskiego zapoznał się z wynikami konsultacji społecznych nt. projektu Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 i oceny realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 roku.

Konsultacje trwały od 25 października 2023 do 15 listopada 2023 r. Zarząd przyjął wyniki konsultacji.

Pełen materiał z wyników konsultacji społecznych nt. projektu Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 i oceny realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 roku znajduje się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Płońsku, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku w zakładkach konsultacje społeczne oraz organizacje pozarządowe / program współpracy oraz na stronie internetowej www.powiat-plonski.pl

 

Powrót na początek strony