Wnieś opłatę za wieczyste użytkowanie

Starosta Płoński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przypomina o obowiązku wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Ilustracja do artykułu opłata użyt. wiecz..jpg

Termin wniesienia opłaty za rok 2019 upływa w dniu 31 marca 2019r. 

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Bank Spółdzielczy w Płońsku
58 8230 0007 0013 2307 2000 0006

Powrót na początek strony