Uwaga właściciele lasów prywatnych !

Do 12 czerwca b.r. można składać wnioski o dofinansowanie działań o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska". Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11.

Ilustracja do artykułu las.jpg

Można uzyskać wsparcie finansowe na 6 rodzajów przedsięwzięć:
1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu poprzez wprowadzenie drugiego piętra dla drzewostanu w wieku 30-50 lat
2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach dla drzewostanu w wieku 21-60 lat
3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu dla drzewostanu w wieku 30-60 lat
4. Założenie remizy
5. Czyszczenie późne dla drzewostanu w wieku 11-20 lat
6. Zabiegi ochronne przed zwierzyną w przypadku wprowadzenia drugiego piętra lub podszytu lub dolesiania luk lub założenia remizy.
Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie, zasady dofinansowania i wymagane dokumenty określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 marca 2019 r ( poz. 587). W załączniku rozporządzenia określono wysokość tego dofinansowania. Wszelkich informacji udzieli płoński oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo w Płońsku

Powrót na początek strony