Umowa na remont ponad 12 kilometrów dróg powiatowych

23 kwietnia w sali konferencyjnej starostwa podpisano umowę na remont dróg powiatowych na terenie powiatu płońskiego w latach 2021 – 2022 r. z podziałem na 9 odcinków. Umowa dotyczy remontu ponad 12 kilometrów dróg powiatowych o wartości ponad 3 447 000 złotych.

Przedstawiciele powiatu i przedstawiciel wykonawcy siedzą za stołem podczas podpisywania umowy w tle herb powiatu
Podczas podpisania umowy obecni byli:
 • Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska
 • Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński
 • Członek Zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski
 • Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marcin Piechocki
 • Przedstawiciel Wykonawcy: Dawid Szpański
Remonty dróg powiatowych w latach 2021/2022:
 • Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek od km 8+700 do km 10+356 o długości 1656 mb
 • Remont drogi powiatowej nr 3028W Baboszewo - Dłużniewo od km 0+875 do km 2+785 o długości 1 910 mb
 • Remont drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto od km 10+500 do km 12+690 o długości 2 190 mb
 • Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 od km 7+620 do km 9+310 o długości 1690 mb
 • Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice od km 5+550 do km 6+180 o długości 630 mb
 • Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo - Kodłutowo od km 0+000 do km 1+370 o długości 1370 mb
 • Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory -Koziebrody - Raciąż od km 2+870 do km 3+990 o długości 1120 mb
 • Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo od km 3 + 175 do km 3 + 675 o długości 500 mb
 • Remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec od km 4+890 do km 5+890 o długości 1000 mb

Łącznie 12,066 km

Wykonawca robót: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna ul. Sławkowska 22, 05 – 200 Wołomin

Wartość robót zgodnie z umową: 3 447 008,42 PLN

 ,,Bardzo się cieszę, że jako Powiat Płoński remontować będziemy 9 odcinków, niemal we wszystkich gminach Powiatu Płońskiego. Wskazaliśmy, jako Powiatowy Zarząd Dróg ponad 12 kilometrów odcinków dróg, zniszczonych i wymagających pilnego remontu, które zyskały akceptację włodarzy gmin i miast. Dziś podpisujemy umowę z Wykonawcą o wartości ponad 3 444 000 złotych. Składamy podziękowania Radnym Gmin i Miast oraz Wójtom i Burmistrzom za partycypację w kosztach remontów. To kolejny ważny krok Zarządu Powiatu Płońskiego w zakresie poprawy jakości infrastruktury drogowej i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach zarówno dla mieszkańców jak i innych użytkowników dróg " - informuje Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński.

Dziękujemy:

- Pani Wójt Beacie Pierścińskiej i Radnym Gminy Naruszewo,

- Wójtowi Kamilowi Koprowskiemu i Radnym Gminy Załuski,

- Burmistrzowi Marcinowi Gortatowi i Radnym Gminy i Miasta Czerwińsk nad Wisłą,

- Wójtowi Bogdanowi Pietruszewskiemu i Radnym Gminy Baboszewo,

- Wójtowi Sławomirowi Zalewskiemu i Radnym Gminy Nowe Miasto,

- Wójtowi Zbigniewowi Sadowskiemu i Radnym Gminy Raciąż,

- Wójtowi Markowi Czerniakowskiemu i Radnym Gminy Joniec.

,,Cieszy mnie fakt, że jako Powiat Płoński będziemy realizować kolejne inwestycje drogowe. Poprawa infrastruktury przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy, a przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. Istotne jest to że w realizację działań chętnie włączają się samorządy z terenu powiatu płońskiego. Dziękujemy władzom samorządowym za partycypację w kosztach inwestycji. To nasz wspólny sukces.” – dodaje Artur Adamski.

,,Prace na odcinkach będą realizowane wahadłowo, mogą być czasowo wyznaczone objazdy. Zakres remontów obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, ścinkę istniejących poboczy i wzmocnienie ich kruszywem łamanym. Prosimy kierowców o wyrozumiałość. Informacje o utrudnieniach będą przekazywane na bieżąco na stronie Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz na profilu urzędu w mediach społecznościowych. – informuje Marcin Piechocki Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

Powrót na początek strony