Podpisana umowa na kwotę 251 295 złotych na „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”!

Dnia 31 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska oraz Wicestarosta Płoński Krzysztof Wrzesiński przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Anetty Klimkiewicz, podpisali umowę dofinansowania na zadanie w ramach Projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” .

Ilustracja do artykułu to.jpg

Zadanie:„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” finansowane jest ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv.

Wartość dofinansowania to 251 295 złotych.

Środki te zostaną przeznaczone dla rodzin zastępczych z terenu powiatu płońskiego oraz na instytucjonalną pieczę zastępczą m.in. na sprzęt komputerowy oraz środki ochrony i wyposażenie miejsc na kwarantannę.

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv.

Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, miejsc kwarantanny dla regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Wartość unijnego projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w całej Polsce opiewa na 130 mln zł.

Powrót na początek strony