Umowa na budowę Hali Sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku o wartości ponad 9 milionów złotych

22 lutego o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się spotkanie podczas którego podpisano umowę na budowę Hali Sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku. Wartość podpisanej umowy to 9 494 999,99 złotych (brutto).

Członkowie Zarządu powiatu i skarbnik powiatu siedzą przy stole podczas podpisywania umowy, przedstawiciel wykonawcy stoi za stołem w tle godło Polski i herb powiatu
Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 8, a także dostawa wyposażenia ruchomego oraz dostawa i montaż wyposażenia stałego, realizowane w ramach zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku”, dofinansowanego ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2020 w kwocie 4 500 000 złotych. Pozostałe środki w ramach inwestycji pochodzą z Powiatu Płońskiego.
Przy podpisaniu umowy obecni byli:
 • Pani Elżbieta Wiśniewska - Starosta Płoński
 • Pan Krzysztof Wrzesiński - Wicestarosta
 • Pan Artur Adamski – Członek Zarządu Powiatu
 • Pan Robert Adamski - Członek Zarządu Powiatu
 • Pani Anetta Klimkiewicz – Skarbnik Powiatu
 • Przedstawiciel Wykonawcy

oraz

 • Pani Ewa Głuchowska - Dyrektor ZS nr 1 w Płońsku wraz z przedstawicielem nauczycieli w-fu oraz kilkoma uczniami, reprezentującymi społeczność szkoły
 • Pracownicy merytoryczni Starostwa Powiatowego w Płońsku.
Hala sportowa, której budowa stanowi przedmiot zamówienia to budynek niepodpiwniczony, parterowy w części zapleczy i areny sportowej. Obiekt będzie połączony z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem naziemnym oraz budynkiem internatu za pomocą łącznika nadziemnego, (w którym zlokalizowane będą szafki na odzież wierzchnią) wraz z komunikacją pionową (klatką schodową i platformą pionową dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Przedmiotem umowy jest budowa obiektu, który będzie pełnowymiarową halą sportową, tj. obiektem posiadającym pomieszczenie jednoprzestrzenne o następujących gabarytach:
1) Wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym: długość 44 m x szerokość 27 m, co umożliwiać będzie rozgrywki piłki siatkowej, koszykówki, tenisa itp. z zachowaniem regulacji umożliwiających przeprowadzenie rozgrywek rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej;
2) Wysokości pomieszczenia w najniższym punkcie 7,01 m – liczonej od wykończonej płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu.
Wymiary budynku hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniarskim:
 1. Długość 77,97 m,
 2. Szerokość: 44,98 m,
 3. Powierzchnia zabudowy - 1 775 m²,
 4. Powierzchnia użytkowa – 1 677,12 m²,
 5. Kubatura – 11 602,565 m³.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę istniejących obiektów,
- właściwe przygotowanie gruntu pod wykonanie fundamentów obiektu,
- budowę hali wraz z łącznikami (m.in. roboty fundamentowe, izolacje podziemne, konstrukcja żelbetowa, konstrukcja stalowa, roboty murowe, warstwy podposadzkowe, pokrycie dachowe, stolarka i ślusarka, elewacja, platformy, roboty wykończeniowe),
- wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych (instalacja wodociągowa, instalacja sanitarna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje teletechniczne),
- budowę przyłącza wodociągowego,
- budowę kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę przyłącza centralnego ogrzewania,
- dostawę i montaż wyposażenia stałego oraz dostawa wyposażenia ruchomego (m.in. tablica wyników, kosze z obręczami i tablicami, bramki, słupki wraz z siatką i stanowiskiem sędziowskim do siatkówki, drabinki gimnastyczne, piłkochwyty, ławeczki gimnastyczne, szafki ubraniowe, piłki: koszykowe, siatkowe, ręczne, nożne halowe, lekarskie; skrzynię i odskocznię gimnastyczną, kozła gimnastycznego, równoważnię, materace gimnastyczne, stoły do tenisa stołowego, zestaw do unihokeja, i inne niezbędne dodatki do gier zespołowych),
- dostawę i montaż stojaków rowerowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego inwestycja realizowana będzie przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Ozdarski z siedzibą w miejscowości Gąski, ul Leśna 29, 06-400 Ciechanów. Na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Wykonawca prowadzi działalność od 25 marca 2009 r. Wykonawca ma doświadczenie w realizacji podobnych zadań inwestycyjnych, jako wykonawca lub podwykonawca.
,,To ważna inwestycja, to kolejny krok Zarządu Powiatu Płońskiego, po remoncie sal gimnastycznych w I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - "Płocka" i Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku w zakresie poprawy infrastruktury sportowej, tak bardzo wcześniej zaniedbywanej. Tak jak zapowiadaliśmy sport jest jednym z naszych priorytetów i słowa dotrzymujemy. Nowoczesna hala sportowa w ZS nr 1 w Płońsku, największej z naszych powiatowych szkół, pozwoli pracować lepiej nauczycielom, a uczniom efektywniej trenować, co przełoży się na sukcesy sportowe.” – informuje Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska.
,Bardzo się cieszę, że w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, liczącym ponad 1000 uczniów, którego historia sięga w kalendarium roku 1929, będzie realizowana inwestycja z prawdziwego zdarzenia. Tą inwestycją z prawdziwego zdarzenia jest budowa nowoczesnej, pełnowymiarowej hali sportowej. W imieniu własnym oraz całej społeczności szkolnej składam podziękowania dla Zarządu Powiatu Płońskiego oraz dla wszystkich osób, zaangażowanych w pozyskanie środków na ten cel. Tak nowoczesny obiekt stanie się realną promocją zdrowego stylu życia i aktywności sportowej. Rozwój kultury fizycznej, promowanie sportu stanie się super przygodą dla uczniów i nauczycieli. Jednocześnie poprawi sprawność fizyczną naszej społeczności, wyrówna szanse i pozwoli uczniom znacznie lepiej przygotować się do konkursów, zawodów oraz w przyszłości do egzaminów sprawnościowych. Budowa hali wraz z zapleczem socjalnym poprawi także bazę lokalową i bezpieczeństwo w naszej szkole. Cieszymy się i nie możemy się doczekać zakończenia realizacji tej jakże potrzebnej inwestycji.” – informuje Pani Ewa Głuchowska – dyrektor ZS nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku.

 

Powrót na początek strony