Uczniowie Technikum nr1 w Płońsku wyjadą na praktyki do Grecji

Miło nam poinformować, iż wniosek Zespołu Szkół nr 1 im.Stanisława Staszica w Płońsku „Zagraniczne praktyki życiową szansą dla ucznia technikum” został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów Narodowej Agencji ERASMUS+ w ramach akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego - mówi dyrektor ZS nr 1 w Płońsku Marzanna Szacherska.

Ilustracja do artykułu erasmus_01.jpg

A co to oznacza dla naszych uczniów i nauczycieli?
To ogromne korzyści, gdyż grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej, wyjadą do Grecji. Praktyki stażowe odbędą się w firmach, zakładach pracy, hotelach czy restauracjach. Młodzież dodatkowo realizować będzie program kulturowy umożliwiający im poznanie kraju, jego kultury, specyfiki i ciekawych miejsc turystycznych. Decyzję o przystąpieniu do programu mobilności ERASMUS+ podjęliśmy, ponieważ chcemy poszerzyć możliwości rozwoju nauczania zawodowego, rozwoju interpersonalnego uczniów i nauczycieli, podnosić ich kwalifikacje, a także poszerzać horyzonty oraz zmieniać oblicze nauczania zawodowego na terenie Powiatu Płońskiego. Udział w projekcie mobilności jest szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli, doskonalenie posiadanych umiejętności, ale też na podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz na nadanie jej europejskiego wymiaru. Jednym z głównych celów działalności naszej szkoły jest poszukiwanie nowoczesnych metod, narzędzi, technik, partnerów związanych z branżą zawodową, w celu wykorzystania ich podczas procesu kształcenia zawodowego. Pragniemy pokazać młodzieży jak działają struktury edukacyjne w innych krajach europejskich, tym bardziej, że polski system szkolnictwa zawodowego przechodzi gruntowne przemiany. Po zakończeniu stażu i zaliczeniu praktyk uczniowie otrzymają certyfikaty ECVET i Europass Mobilność, które otworzą im również drogę zawodową na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.
Przed nami dużo pracy przygotowawczej, rekrutacja uczniów do projektu, realizacja programów zaplanowanych w projekcie. Pierwsza grupa wyjedzie do Grecji na jesieni, kolejna wiosną. Koszt dofinansowania ze środków unijnych wynosi 116,202 tysięcy Euro.

Powrót na początek strony