Uczniowe z ZS nr 2 wyjadą na praktyki zagraniczne do Włoch

Informujemy, że jeszcze w tym roku szkolnym 2019/20 uczniowie naszego technikum w ZS nr 2, uczący się w zawodach technik handlowiec, technik informatyk i technik budownictwa będą mieli możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych na terenie Włoch.

Ilustracja do artykułu ZS nr 2.jpg

Dzięki zaangażowaniu pani Eweliny Brzeskiej oraz Katarzyny Krzywkowskiej powstał projekt „POLSKI MISTRZ ZAWODU = EUROPEJSKI PRAKTYKANT”, który będzie realizowany ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasi technicy zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności w standardach europejskich. – mówi dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku Wiesława Junczak.

Udział w projekcie pozwoli uczniom na zaspokojenie ich potrzeb zarówno tych związanych z podnoszeniem kwalifikacji, wzrostem wiedzy i umiejętności praktycznych jak i językowych. Uczniowie będą wykonywać przydzielone im zadania na podstawie programu praktyk. Ponadto, odbyta praktyka zostanie potwierdzona odpowiednimi certyfikatami: Europass Mobilność, Europejskim Systemem Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) oraz Europass CV.

Udział w projekcie jest nie tylko szansą na podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych uczniów, ale także na aktualizowanie i dopasowywanie form i treści nauczania przedmiotów zawodowych i języków obcych do europejskich standardów edukacyjnych.

Mamy głęboką nadzieję, że przystąpienie do mobilności zagranicznej pomoże wytworzyć wśród uczniów świadomość potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych ze względu na trudny i dynamiczny rynek pracy w kraju i w Europie.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 219494,77 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

Powrót na początek strony