Szkolenia dot. poprawy jakości świadczenia usług medycznych

W imieniu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że aktualnie realizowany jest ogólnopolski projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Ilustracja do artykułu logo CSI ochrony Zdrowia.jpg

Celem projektu jest upowszechnienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji i wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia EDM.

Już od listopada, w całej Polsce ruszają bezpłatne szkolenia dedykowane podmiotom leczniczym wykonującym szpitalną działalność leczniczą oraz podmiotom leczniczym wykonującym podstawową opiekę zdrowotną, które posiadają aktualny Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wszystkie podmioty zainteresowane zachęcamy do zarejestrowania się na organizowane bezpłatne szkolenia.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/projekty/realizowane/akademia-csioz/, przez którą należy dokonać rejestracji na szkolenia.

Powrót na początek strony