Światowy Dzień Zdrowia 2024

Moje zdrowie, moje prawo.

1460x616.jpeg

Światowy Dzień Zdrowia 2024: Moje zdrowie, moje prawo

Na całym świecie prawo milionów ludzi do zdrowia jest coraz bardziej zagrożone.

Konflikty niszczą życie, powodując śmierć, ból, głód i cierpienie psychiczne.

Spalanie paliw kopalnych jednocześnie napędza kryzys klimatyczny i odbiera nam prawo do oddychania czystym powietrzem, a zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz odbiera życie co 5 sekund.

Rada Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. ekonomii zdrowia dla wszystkich stwierdziła, że chociaż co najmniej 140 krajów uznaje zdrowie za prawo człowieka w swojej konstytucji, tylko 4 kraje wspomniały o tym, jak je finansować.

Aby sprostać tego typu wyzwaniom, tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2024 jest "Moje zdrowie, moje prawo".

Tegoroczny temat został wybrany, aby bronić prawa wszystkich i wszędzie do dostępu do usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

 Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/psse-plonsk/swiatowy-dzien-zdrowia-2024

Powrót na początek strony