Starostwo ogłasza kolejne konkursy na sport i kulturę

Na drugi konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu Płońskiego z zakresu kultury fizycznej w 2019r., organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 7 marca, natomiast na konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do 15 marca.

Ilustracja do artykułu NGO konkurs ofert miniat._01.jpg

Na wsparcie realizacji zadań sportowych zarząd przeznaczył 45 tys. zł. W tym roku to już drugi konkurs w tym zakresie, w pierwszym przekazano organizacjom dotacje w wys. 100 tys. zł. Konkurs z zakresu kultury jest organizowany po raz pierwszy i organizacje mogą liczyć na wsparcie z całkowitej kwoty 50 tys. zł.

Okres realizacji zadań obejmuje czas od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019r dla zadań z zakresu sportu i do 30 września dla zadań z zakresu kultury. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, w kancelarii ogólnej (II piętro, pokój 316).  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ogólno-Administracyjnym i Promocji starostwa w pok. 313, tel. (23) 662 77 64, w. 147.  Treść ogłoszeń znajduje się na BIP-e powiatu płońskiego w zakładce organizacje pozarządowe – konkursy ofert oraz jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w starostwie.

Treść ogłoszeń oraz wzór oferty w załącznikach poniżej.

Załączniki

Powrót na początek strony