Spotkanie dot. zatrudniania cudzoziemców przy zbiorach owoców miękkich w powiecie płońskim

Jak wojna na Ukrainie wpływa na lokalną gospodarkę na terenie powiatu płońskiego? Jak wygląda sytuacja lokalnych plantatorów? Jakie instrumenty wdroży Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, aby zwiększyć zainteresowanie Uchodźców pracą przy zbiorach owoców miękkich? – na te inne pytania można było uzyskać odpowiedzi podczas spotkania, które rozpoczęło się 16 maja o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Agnieszka Nec, Wicestarosta Płoński Pan Krzysztof Wrzesiński, Dyrektor Wydziału Rynku Pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Pani Agnieszka Drwal, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pan Marcin Wiatrów, Naczelnik Wydziału Polityki Migracji Zarobkowych Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pani Agnieszka Ołdakowska, Naczelnik Wydziału Pośrednictwa Pracy Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pan Sławomir Sułkowski podczas spotkania dotyczącego zatrudniania cudzoziemców przy zbiorach owoców miękkich w powiecie płońskim.

Jak ważny to temat pokazują dane: z 35 591 ha pól do uprawy truskawki w Polsce, aż 7541 ha znajduje się na terenie Powiatu Płońskiego. Region Czerwińska nad Wisłą (powiat płoński) od wielu lat słynie z produkcji truskawek.  Areał uprawy truskawek w tej gminie wynosi 4,5 tys. ha, a w skali powiatu jest to niemal 8 tys. ha. Wraz z ościennymi powiatami – nowodworskim, płockim, sochaczewskim – tworzymy ogromne zagłębie truskawkowe.
W spotkaniu udział wzięli:
- Pan Marcin Wiatrów – Zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
- Pani Agnieszka Ołdakowska - Naczelnik Wydziału Polityki Migracji Zarobkowych Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
- Pan Sławomir Sułkowski – Naczelnik Wydziału Pośrednictwa Pracy
i Poradnictwa Zawodowego Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
- Pani Agnieszka Drwal – Dyrektor Wydziału Rynku Pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
- Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński
- Krzysztof Wrzesiński – Wicestarosta Powiatu Płońskiego
- Pan Marcin Gortat – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
- Pani Beata Pierscińska – Wójt Gminy Naruszewo
- Pan Kamil Koprowski – Wójt Gminy Załuski
- Pan Stefan Pawłowski -  Dyrektor Biura poselskiego wiceministra Macieja Wąsika
- Pan Andrzej Sokólski – Kierownik Placówki Terenowej w Płońsku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- Pan Mirosław Opolski – Przewodniczący Rady Rynku Pracy
- Pan Mariusz Cywiński – członek Rady Rynku Pracy z ramienia NSZZ RI Solidarność
- Pani Agnieszka Nec Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Płońsku
- Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku
- rolnicy/plantatorzy z terenu powiatu płońskiego.


Spotkanie rozpoczęła dyrektor Powiatowego Pracy w Płońsku Pani Agnieszka Nec, która przywitała zebranych gości i, za pomocą prezentacji, przedstawiła aktualną sytuację na terenie powiatu płońskiego w zakresie prac sezonowych.
Następnie Pan Marcin Gortat – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą,
Pani Beata Pierścińska – Wójt Gminy Naruszewo oraz Pan Kamil Koprowski – Wójt Gminy Załuski zaprezentowali jak wygląda sytuacja w ww. gminach:
- ,,Mimo tego, że słyszymy o ponad 3 mln uchodźców, którzy do nas napłynęli z różnych stron Ukrainy i z wielkich miast, to rolnicy niestety w tych 3 milionach nie odnajdują odpowiednich pracowników. Z pewnością jest to spowodowane tym, że jest to praca na roli, często „pod chmurką”, i część osób, a ja się z takimi osobami też spotykam, nie chce pracować w takim charakterze, dlatego cieszę się, że jest inicjatywa Starostwa Powiatowego, Pana Starosty, Pani Starosty, Powiatowego Urzędu Pracy, aby spróbować skojarzyć te osoby, które są w tych punktach czasowego zakwaterowania na Mazowszu, z lokalnymi plantatorami, producentami truskawek. To bardzo ważne, bo nie będziemy w stanie zaradzić tej sytuacji globalnie, ale być może jakaś część osób, zarówno pracowników, jak i naszych lokalnych plantatorów, skorzysta z takiej formy kojarzenia potencjalnych pracowników. Są ze mną osoby reprezentujące plantatorów z gminy Czerwińsk, które musiały w tym roku się posiłkować wyjazdami pod granicę, aby zapewnić sobie ludzi do pracy. Pewnie dużo prościej byłoby, gdybyśmy w taki sposób systemowy skojarzyli rolnika z potencjalnym pracownikiem. Bardzo się cieszę, że to spotkanie się dzisiaj odbywa. Jest to temat gorący. Niestety truskawka nie jest w stanie poczekać nawet minuty, zaczęły się zbiory. Formalnie myślę, że od co najmniej tygodnia trwają intensywne prace polegające na zbiorze owoców i tej machiny niestety nie da się zatrzymać. Czym szybciej zaradzimy tej sytuacji, tym szybciej zapewnimy odpowiednią reakcję i być może jakąś część dodatkowych ludzi do pracy, a tym samym uda się, chociaż w jakiejś części zebrać czerwińską truskawkę, mazowiecką, płońską, z pól a na terenie powiatu płońskiego jest 7,5 tys. ha truskawki - pięknej, smacznej i dobrze by było, gdybyśmy spróbowali jak najszybciej znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam spróbować pozyskać pracowników do zbioru tego naszego pięknego owocu.” – dodał Marcin Gortat, burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.


Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński wystąpił z propozycją wdrożenia rozwiązań:
- ,,Jako przedstawiciele władzy lokalnej nie wyobrażamy sobie, żeby przejść obojętnie wobec niedoboru pracowników, który występuje na terenie naszego powiatu. Mówimy tu konkretnie o pracownikach sezonowych, potrzebnych przy zbiorze owoców miękkich. Stąd inicjatywa zorganizowania spotkania, na którym przedstawiono dwa możliwe rozwiązania. Mówimy tutaj konkretnie o mobilnych punktach Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. Takie mobilne punkty stacjonowałyby w dużych ośrodkach zlokalizowanych w Nadarzynie i w Warszawie przy ul. Modlińskiej, a także drugi kluczowy kanał dystrybucji informacji, czyli drogą SMS-ową. W treści będzie podana informacja o atrakcyjnej pracy sezonowej, zlokalizowanej na terenie powiatu płońskiego. Więcej informacji zainteresowane osoby będą mogły uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy." – dodał Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński.


- ,,Dzisiejsze spotkanie stanowiło odpowiedź na problemy lokalnych plantatorów w zakresie niewystarczającej liczby osób chętnych do prac przy zbiorach owoców miękkich w dużej ilości gospodarstw na terenie powiatu płońskiego. W rzeczywistości taka sytuacja stwarza realne ryzyko braku możliwości zebrania z tych plantacji wyprodukowanych owoców, a w konsekwencji skutki finansowe dla plantatorów lokalnych oraz konsumentów, objawiające się wysoką ceną lub nawet brakiem owoców na rynku. Dlatego dzisiejsze spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań. Konieczne było połączenie wiedzy i technicznych rozwiązań, leżących w rękach poszczególnych departamentów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wydziału rynku pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Te działania pozwolą na podjęcie skutecznej formy pomocy przez Powiatowy Urząd Pracy dla plantatorów w oparciu o nowe wypracowane autorskie narzędzia. Przygotowaliśmy formularz zapotrzebowania na prace sezonową oraz formularz deklaracji dla osób chętnych podjęcia pracy. Takie rozwiązanie było konieczne do wypracowania, ponieważ ponad 99% lokalnych plantatorów nie posiada statusu przedsiębiorcy, pracodawcy, co w tym momencie wyklucza ich z możliwości złożenia oferty pracy w zakresie prac sezonowych, gdyż jest to inny rodzaj pracy tzw. pracy przy zbiorach, który nie podlega ubezpieczeniu w ZUS tylko w KRUS. Warunki w ramach tego typu robót są bardziej korzystne dla lokalnych plantatorów, dlatego ważne jest skojarzenie potencjalnych plantatorów i potencjalnych osób, które będą deklarowały chęć podjęcia w takiej formie pracy. "– wyjaśnia Agnieszka Nec, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.
- ,,Obecna sytuacja nie tylko zaskoczyła plantatorów, ale również i nas - urzędników. W tym roku nikt nie przypuszczał, że sprawny system i merytoryczny zespół z wytęsknieniem będzie wyczekiwał na dokumenty. Wprowadzone rozwiązania elastycznych godzin składania dokumentów, skrócone formy wydawania tych dokumentów w formie elektronicznej, niestety w tym roku nie mogą mieć zastosowania z przyczyn nieleżących po stronie urzędu. Chcąc zobrazować skalę tego problemu, to na terenie naszego powiatu 1145 osób dorosłych, z czego tylko 59 obywateli z Ukrainy jest zarejestrowanych w naszym urzędzie." – dodaje dyrektor Nec.


W drugiej części spotkania Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku oraz rolnicy/plantatorzy spotkali się z obywatelami Ukrainy, zarejestrowanymi w PUP.
- ,,Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, na którym licznie reprezentowana była strona rządowa, samorządowa, przedstawiciele włodarzy z tych gmin, na których znajdują się uprawy truskawek oraz sami plantatorzy. Było to owocne spotkanie, które przyniesie wymierne korzyści. Musimy nasze możliwości wykorzystywać, co też zrobiliśmy." – podkreśla wicestarosta Krzysztof Wrzesiński.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana Macieja Wąsika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wicestarosty Płońskiego oraz Pani Agnieszki Nec Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

Powrót na początek strony