Remonty 3 odcinków dróg powiatowych

IMG_2378.JPG

Umowa podpisana przez Krzysztofa Wrzesińskiego Wicestarostę Płońskiego, Marcina Piechocki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku oraz przedstawiciela firmy STRABAG, obejmuje:

1. remont drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż, odcinek długości 1,43 km (Mystkowo, Cieszkowo Kolonia),

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

- odtworzenie istniejących rowów,

- remont przepustu,

- ustawienie barier ochronnych.

2. remont drogi powiatowej nr 3068W Srebrna - Żukowo, odcinek długości 1,30 km (Srebrna),

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

- odtworzenie istniejących rowów,

3. remont drogi powiatowej nr 3071W Załuski - Zdunowo - -Kamienica – Goławin, odcinek długości 3,98 km (Zdunowo, Kamienica, Naborówiec),

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

- odtworzenie istniejących rowów.

Wartość robót wynosi: 5.166.964,69 zł, z czego 98% środków jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powrót na początek strony