Remont ulicy ZWM w Płońsku

19 czerwca rozpoczną się roboty związane z przebudową ulicy ZWM w Płońsku.

Ilustracja do artykułu IMG_7580.JPG

19 czerwca rozpoczną się roboty związane z przebudową ulicy ZWM w Płońsku.

W zakres robót wchodzi:

- budowa parkingu,

- wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, układanie krawężników, budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodników oraz studzienek ściekowych,

– roboty nawierzchniowe, tj. skropienie nawierzchni emulsją, wykonanie dolnej warstwy nawierzchni oraz układanie warstwy ścieralnej nawierzchni.

Roboty będą wygrodzone barierami, a z ruchu pieszych zostanie wyłączony chodnik, naprzemiennie zostaną zajęte lewa lub prawa strona drogi.

Ruch na remontowanej drodze będzie cały czas utrzymany. Kierowanie ruchem obywać się będzie za pomocą sygnalistów lub sygnalizacji świetlnej. 

Zakończenie robót planowane jest na 31 października.

W załączeniu schematy organizacji ruchu.

 

 

Powrót na początek strony