Remont mostu w Jońcu

13 lipca Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Mostów "BUDOMOST" Spółka Cywilna w Płońsku na zadanie pn. „Remont drewnianego pokładu jezdnego mostu na rzece Wkra w miejscowości Joniec w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara – Joniec – Nowe Miasto” na kwotę 438 946,78 zł (brutto).

Ilustracja do artykułu podpisanie umowy.png

Termin realizacji: do dnia 15.10.2018 r.

 Zakres prac obejmuje głównie:

  • wykonanie pomostu drewnianego na jezdni,
  • wykonanie pokładu drewnianego chodników.
Powrót na początek strony