Rekompensaty od Nowej Telefonii

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że Prezes UOKiK wydał decyzję Nr RKR-2/2019 wobec spółki Nowa Telefonia z Warszawy. Przedsiębiorca oferował konsumentom usługi telekomunikacyjne, a umowy zawierał w ich domach. Ze skarg konsumentów wynika, że przedstawiciele Nowej Telefonii mogli wprowadzać ich w błąd, co do tożsamości podmiotu, z którym zawierają umowę. Takie działanie może być uznane za nieuczciwą praktykę rynkową. UOKiK przyjął zobowiązanie Nowej Telefonii do wyeliminowania skutków swojej praktyki.

Ilustracja do artykułu Anna Magnuszewska.jpg

Przedsiębiorca zobowiązał się do :

  1. wypłacenia 60 zł rekompensaty każdemu klientowi, który od 1.01.2016 r. do 20.08.2019 r. złożył reklamację lub skargę np. do UOKiK czy rzecznika konsumentów,
  2. zrobienia przeglądu reklamacji i skarg z tego okresu oraz rozpatrzenia ich pozytywnie,
  3. umorzenia naliczonych lub zwrócenia zapłaconej kary konsumentom, którzy po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi rozwiązali umowy z Nową Telefonią,
  4. umożliwienia rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów osobom, które po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi nadal są abonentami firmy,
  5. zawiadomienia konsumentów listem poleconym o przysługujących im rekompensatach.

 

Szczegółowe informacje : https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15848.

 

Powrót na początek strony