PUP wstrzymuje przyjmowanie wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków : - w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz - o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

Ilustracja do artykułu DSC_0213.JPG

Powrót na początek strony