Przebudowa drogi powiatowej Kroczewo - Wojny - Wilamy na kwotę 329 201,36 złotych

2 lipca w Delegaturze w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, została zawarta umowa o dofinansowanie zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej Kroczewo - Wojny - Wilamy 3073 W na kwotę 329 201,36 złotych między Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem a Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Starostę Płońskiego Elżbietę Wiśniewską i Wicestarostę Krzysztofa Wrzesińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Anetty Klimkiewicz.

Ilustracja do artykułu Starosta Płoński i Wojewoda Mazowiecki podpisują umowę na dofinansowanie drogi powiatowej.jpg
Powrót na początek strony