Przebudowa drogi powiatowej Kobylniki - Garwolewo - Czerwińsk

10 listopada w siedzibie Starostwa podpisano umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2991W Kobylniki - Garwolewo - Czerwińsk. Wartość zadania to 135 514,55 złotych.

w sali Zarządu przy stole siedzi starosta dyrektor zarządu dróg oraz wykonawcy przebudowy drogi.JPG
Przy podpisaniu umowy obecni byli:
Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marcin Piechocki oraz przedstawiciele Wykonawcy.
Zakres zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2991W Kobylniki - Garwolewo - Czerwińsk”. (długość 290 metrów bieżących) obejmuje:
• Wykonanie nowej nawierzchni drogi grubości 4 cm;
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
• Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej;
• Odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego na głębokość 30 cm w celu przywrócenia jego funkcji;
Wykonawca: Firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z.o.o. z Warszawy

 

Powrót na początek strony