Prawie milion złotych z funduszy unijnych dla powiatu na realizację projektu: ,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim".

Ilustracja do artykułu 67772574_2354005878175537_8018452338152833024_n.jpg

 

Bardzo dobra wiadomość! Prawie milion złotych z funduszy unijnych dla powiatu na realizację projektu: ,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim". Starosta Elżbieta Wiśniewska oraz wicestarosta Krzysztof Wrzesiński podpisali z ramienia powiatu umowę na realizację projektu na terenie powiatu płońskiego.

Zgodnie z dyrektywą unijną od 2021 r. mają zniknąć domy dziecka opiekujące się więcej niż czternaściorgiem podopiecznych. To olbrzymie wyzwanie dla samorządów, które przez najbliższy rok powinny zachęcać małżeństwa do tworzenia rodzin zastępczych i organizować małe formy pomocowe tzw. rodzinne domy dziecka.

,,W związku z tym, że w życie wchodzą przepisy, które nakładają na powiat obowiązek zmiany sposobu opieki na dziećmi, dzieci nie mogą przebywać w takich molochach jak obecny dom dziecka, tylko w domach bardziej przypominających rodziny. Powiat Płoński od dawna czyni starania żeby umieszczać dzieci w rodzinach zastępczych, co idzie z ogromnym trudem, szczególnie, jeśli chodzi o rodziny zastępcze zawodowe. Dlatego postanowiliśmy utworzyć rodzinne formy opieki nad dziećmi i doprowadzić do dezinstytucjonalizacji domu dziecka. Stąd pojawił się pomysł napisania projektu: ,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin pieczy zastępczej w powiecie płońskim."

Wartość projektu ogółem to 1 209 699,60 zł .Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w kwocie 1 111 524,60 zł, z czego prawie 92 procent to fundusze unijne, (967 756,68 zł). Środki te przeznaczone są w dużej mierze na wspieranie tego procesu dezinstytucjonalizacji, ale też doposażenie tych nowych mniejszych, bardziej rodzinnych domów dziecka na ul Sienkiewicza w Płońsku. Umowa została podpisana 30 lipca 2019 roku.

Partnerem w projekcie jest Gmina Miasto Raciąż. Czas realizacji projektu przewidziany jest od 1 października 2019 do 30 września 2021." - opisuje założenia projektu starosta Elżbieta Wiśniewska.                                                                                                                                                               

,,Celem projektu jest wzmacnianie więzi rodzinnych i przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. W ramach projektu powiat wyposaży 2 placówki opiekuńczo wychowawcze nowo utworzone przy ulicy Sienkiewicza dla 28 dzieci. Odbędą się również szkolenia kadry i rodzin zastępczych. Mam nadzieję z realizacja projektu przyczyni się do powstania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka i każde potrzebujące dziecko z terenu powiatu znajdzie bezpieczny dom" - dodaje Agnieszka Piekarz dyrektor PCPR w Płońsku.

Projekt: ,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Powrót na początek strony