Powiatowy Urząd Pracy z nagrodą specjalną Ministra!

W rankingu powiatowych urzędów pracy płoński PUP uplasował się na pierwszym miejscu w subregionie płocko – ciechanowskim oraz na czwartym w województwie mazowieckim.

Ilustracja do artykułu DSC_0213.JPG

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, minister właściwy do spraw pracy dokonuje co roku oceny efektywności powiatowych urzędów pracy. Najlepsze urzędy pracy otrzymują nagrodę specjalną Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyznawaną na podstawie uzyskanych punktów.

W bieżącym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oceniło pracę 321 powiatowych urzędów pracy. Płoński PUP z wynikiem 884,5 punktów zajął pierwsze miejsce w subregionie płocko-ciechanowskim, czwarte w województwie mazowieckim, a 33 w skali kraju. Nagroda specjalna ministra poza tym, że jest prestiżowa, gdyż wskazuje na wysoką pozycję danego urzędu w rankingu ministerstwa, to ma charakter pieniężny i przeznaczona jest w całości dla pracowników PUP, za ich wkład włożony w aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Wskaźniki nie są łatwe do wypracowania, ponieważ przy jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej należy wykazać jak najniższy koszt poniesiony na aktywizację, a do tego ocenie podlegają programy realizowane dla poszczególnych grup bezrobotnych, np. skierowane do długotrwale bezrobotnych czy też osób do 30 roku życia, zamieszkałych na wsi itp.

Powrót na początek strony