Powiatowy dzień strażaka

4 czerwca odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. W obchodach, na stadionie w Płońsku, oprócz społeczności Strażaków udział wzięli m.in. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Nowosielski, z ramienia Powiatu Płońskiego: Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska, Członek Zarządu Powiatu Płońskiego Barbara Wdowiak oraz wielu licznie przybyłych samorządowców i przedstawicieli instytucji współpracujących z komendą powiatową.

Starosta stoi przy mikrofonie w tle uczestnicy uroczystości i pojazd terenowy
Starosta Elżbieta Wiśniewska w swoim wystąpieniu złożyła podziękowania wszystkim Strażakom PSP, OSP, Wojskowych i Zakładowych Straży Pożarnych oraz wszystkim innym Pracownikom Ochrony Przeciwpożarowej, w tym strażakom emerytowanym oraz cywilnym, za codzienny trud i pracę na rzecz innych.
"To Państwa zaangażowanie i oddanie zarówno zawodowych strażaków jak i ochotników sprawiają, że my, mieszkańcy, możemy czuć się bezpiecznie w obliczu różnych wydarzeń losowych czy klęsk żywiołowych. Udowadniacie to z każdą profesjonalnie i ofiarnie przeprowadzoną akcją ratunkową.
Wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej i Druhom, Prezesom i Naczelnikom z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej jako Powiat Płoński dziękowaliśmy podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Płońskiego.
(...)
We współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego byliście i jesteście ważnym elementem wsparcia i koordynacji działań między gminami w Powiecie.
Dystrybucja płynów dezynfekcyjnych do szkół i innych placówek, dystrybucja ulotek, dowożenie ludzi chorych i niedołężnych do punktów szczepień, zabezpieczenie namiotów przed szpitalami to tylko niektóre z dodatkowych zadań, które były przez Państwa realizowane w tym trudnym czasie pandemii. Ze wszystkich wywiązali się Państwo wzorowo, za co bardzo dziękuję.
W imieniu Zarządu Powiatu Płońskiego i Rady Powiatu Płońskiego, ale przede wszystkim mieszkańców, chciałabym jako Starosta Płoński złożyć wyrazy uznania i podziękowania za waszą codzienną służbę, ale również za poświęcenie, które włożyliście w zwalczanie pandemii COVID-19.
Całej społeczności Strażaków zarówno z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku jak i z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, życzymy wszelkiej pomyślności i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. - dodała Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński.
Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie pojazdu wielozadaniowego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej Płońsku.
Oprawę artystyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Nadarzyna.

 

Powrót na początek strony