Powiat Płoński pozyskał 84000 zł dla 6 powiatowych placówek oświatowych

Powiat Płoński pozyskał 84 000 złotych dla 6 powiatowych placówek oświatowych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2020 roku.

plakat dotyczący programu rządowego aktywna tablica.png
Są to:
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im L. Rutkowskiego w Płońsku
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 1 im S. Staszica w Płońsku
Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Raciążu
Technikum w Zespole Szkół w Raciążu
Każda ze szkół otrzyma 14 tysięcy złotych.Za pozyskane środki szkoły będą mogły zakupić tablice interaktywne, sprzęt komputerowy czy głośniki.
Wkład własny Powiatu to 20%.
Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2020 r.
Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 26 października 2020 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.
Powrót na początek strony