Powiat Płoński podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Raciążu

31 maja Powiat Płoński podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Raciążu na wsparcie realizacji zadania „Bezcenny dar krwi. Organizacja obozu wędrownego połączonego z cyklem wykładów w celu propagowania idei krwiodawstwa".

Starosta Wicestarosta Członek Zarządu i przedstawiciel stowarzyszenia podpisują umowę siedząc przy stole w tle herb powiatu

Przy podpisaniu umowy na kwotę dotacji 2 300 złotych byli: przedstawiciel Stowarzyszenia Kazimierz Hajn, Starosta Elżbieta Wiśniewska, Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński oraz Członek Zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski.

"Cieszę się z zadania sportowego które promuje profilaktykę i ochronę zdrowia. Obóz wędrowny organizowany przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu będzie dobrą okazją do aktywności fizycznej, integracji ale też promocji ruchu krwiodawstwa" - informuje Starosta Elżbieta Wiśniewska

Dotacja została przekazana na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w trybie art. 19a (tzw. małe granty) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.)

Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Płońskiego.

 

Powrót na początek strony