Podsumowanie projektu przygotowanego z partnerami z Islandii

Już za nami uroczyste podsumowanie projektu: „Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia” – komponent 1 intensywne szkolenia. Na spotkaniu Powiat Płoński reprezentowali Robert Adamski Członek Zarządu Powiatu, Naczelnik Oświaty Paweł Dychto, Katarzyna Koper Kierownik Projektu oraz inni pracownicy merytoryczni Starostwa.

Szkoleniowcy z Islandii oraz reprezentanci Powiatu pozują do pamiątkowego zdjęcia
Pan Robert Adamski w imieniu Starosty Płońskiego przywitał zebranych gości: partnerów z Islandii, koordynatorów projektu w szkołach, dyrektorów szkół powiatowych i nauczycieli. Podziękował wszystkim za otwartość i zaangażowanie na rzecz budowania partnerstwa międzynarodowego i doskonalenia jakości kształcenia i wręczył partnerom powiatowe upominki.
„Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia” to projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Płońskim a Tækni¬skólann, Skólavörðuholt, Reykjavík, Iceland
Termin realizacji od 01.07.2021 r. - 31.10.2021 r.
Intensywne szkolenia skierowane były do nauczycieli języka angielskiego oraz kadry zarządzającej. Wzięło w nich udział 31 osób w tym 5 osób kadry zarządzającej oraz 5 trenerów.
W trakcie trwania projektu pięciu ekspertów ze szkoły partnerskiej w dniach 20 - 24 września 2021 r., przeprowadziło szkolenia w formie wykładów, warsztatów i prezentacji w zakresie metod nauczania słownictwa, gramatyki, mówienia i czytania za zrozumieniem.
Zajęcia prowadzone były wyłącznie w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik multimedialnych. Uczestnicy porównali efekty metod stosowanych w Projekt przyczynił się wzmocnienia stosunków dwustronnych.
W obszarze edukacji poprzez obserwację dobrych praktyk w nauczaniu języka obcego przyczynił się również do wzmocnienia umiejętności nauczycieli w obszarze dydaktyki i metodyki języka angielskiego poprzez:
- zmniejszenie dysproporcji pomiędzy Polską a krajem przyjmującym w zakresie edukacji;
- wyrównanie szans edukacyjnych;
- europeizacja;
- rozwój umiejętności społecznych;
- otwartość, tolerancja;
- lepsze zrozumienie przedmiotów w kontekście międzynarodowym;
- zdobycie nieocenionego doświadczenia zawodowego.
Biuro Projektu mieści się w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, pok. 219, 09-100 Płońsk

 

Powrót na początek strony