Podpisanie umowy z KGW "Sarbiewianki"

Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński oraz Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta Płoński przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Anetty Klimkiewicz podpisali 25 sierpnia 2023 roku, w gabinecie Starosty, umowę z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich ,,Sarbiewianki” w Sarbiewie na zadanie pod tytułem: "Kobiety na ludowo".

DSC_0395.JPG

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Płońskiego kwotą 4 500 złotych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultywowania tradycji i wspieranie rozwoju kultury regionalnej, podtrzymywanie tradycji regionalnych, kultury ludowej, w tym promocja kuchni tradycyjnej oraz wyrobów lokalnych i tradycyjnych poprzez organizację warsztatów, konferencji i konkursów.

W ramach zadania zostaną zakupione m.in. stroje z elementami ludowymi.

Powrót na początek strony