Planowane prace drogowe na ul. Płockiej

Powiat Płoński informuje, że od dnia 16.04.2018 roku Wykonawca firma STRABAG Sp. z o.o. planuje rozpocząć prace drogowe w korycie drogi – ul.Płockiej w Płońsku zgodnie z załączonym planem liniowym (harmonogram wykonania prac w korycie drogi - podbudowy)

Ilustracja do artykułu DSC_0143.JPG

Powiat Płoński informuje, że od dnia 16.04.2018 roku Wykonawca firma STRABAG Sp. z o.o. planuje rozpocząć prace drogowe w korycie drogi – ul.Płockiej w Płońsku zgodnie z załączonym planem liniowym (harmonogram wykonania prac w korycie drogi  - podbudowy)

Etap 1 planuje się wykonać od dnia 16.04.2018 r. do dnia 30.04.2018 roku.  W ramach etapu 1 w pierwszej kolejności będą wykonywane odcinki ze stabilizacją dla danego podetapu (1,2,3) a następnie odcinki z kruszywem w podbudowie dla danego podetapu (4,5,6). Informujemy, że na odcinkach ze stabilizacją dla danego podetapu (1,2,3) zostanie wyłączony ruch na 7 dni z uwagi, że zgodnie z warunkami technicznymi na warstwę stabilizacji można wpuścić ruch po 7 dniach. W trakcie wykonywania etapu 1 planuje się wykonywanie podetapu 8 z etapu 2, po zakończeniu etapu 1 w okresie od 30.04.2018r do 15.05.2018r. planuje się wykonanie etapu 2.

W trakcie wykonywania etapu 1 i 2 ruch samochodowy będzie odbywał się lewą strona dogi z mijankami na prawym pasie na odcinkach z kruszywa tj. (4,5,6,9,10).

Szczegółowy harmonogram wykonania etapu 3 i 4 zostanie przedstawiony w terminie późniejszym. W trakcie wykonywania etapu 3 i 4 ruch będzie odbywał się prawą stroną dogi z mijankami na lewym pasie na odcinkach z podbudowy bitumicznej tj. (16,17,18,19,20).

Plan liniowy przygotowano zgodnie z obowiązującą tymczasową organizacją ruchu.

Po wykonaniu etapu 1,2 oraz 3,4 będą wykonywane po całej szerokości warstwy asfaltowe: wiążąca i ścieralna na odcinakach ok. 350 metrów.

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Agnieszka Goszczyńska

Powrót na początek strony