Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeńśtwa Ruchu Drogowego

Dnia 2 października o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Płońsku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Płońsku (PRBRD), będącej organem doradczym Starosty Płońskiego w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Ilustracja do artykułu 71466125_2395829850659806_5073896981345075200_o.jpg

 

Pierwsze posiedzenie Rady otworzyli Pani Starosta Elżbieta Wiśniewska oraz Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński.

Na spotkaniu przedstawiono regulamin Rady Powiatowej oraz dokonano oceny stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu płońskiego. Komendant Powiatowy Policji insp. Jarosław Brzozowski zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa na podstawie zgłoszeń mieszkańców w ruchu drogowym w 2019 roku.

 

Rozumiejąc ,że edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego należy rozpoczynać od wczesnych lat dzieciństwa, Starostwo zaprosiło na posiedzenie Rady Powiatowej dzieci z Grupy ,,Wiewiórki’’ z Niepublicznego Przedszkola „Kangurek”. Pani Anna Smolińska z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie w atrakcyjny sposób zaprezentowała zasady bezpiecznego poruszania się na drodze Po zrobieniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia dzieci otrzymały maskotki- odblaski oraz wąż do bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

Skład Powiatowej  Rady  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Płońsku:

 1. Prezydium Rady:
 • Przewodniczący – Krzysztof Wrzesiński -Wicestarosta Płoński,
 • I Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Brzozowski -Komendant Powiatowy Policji w Płońsku-
 • II Zastępca Przewodniczącego – Marcin Piechocki - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku,
 • Sekretarz –Mariusz Stolpa - pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku wyznaczony przez Dyrektora tej jednostki.

 

 1. Członkowie Rady:
 • Dariusz Brzeziński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku lub jego przedstawiciel,
 • Jadwiga Czerniakowska - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska
  i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Płońskiego,
 • Dorota Zielińska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Płońsku,
 • Tadeusz Ignał - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Płońsku,
 • Adam Maliński - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

 

 1. Do udziału w pracach Powiatowej Rady BRD, z prawem głosu, zaproszeni zostają burmistrzowie i wójtowie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu płońskiego lub ich przedstawiciele. W spotkaniu, poza członkami Rady i Prezydium Rady uczestniczyli,: Wójt Gminy Naruszewo - Beata Pierścińska;

Wójt Gminy Raciąż - Zbigniew Sadowski; Burmistrz Miasta Raciąż - Mariusz Godlewski, Pani Lidia Bralska -zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Płońsku, Juliusz Wadryński przedstawiciel Gminy Nowe Miasto, Katarzyna Jasińska - przedstawicielka Gminy Sochocin, Monika Karczewska -Sekretarz Gminy Dzierzążnia, Wojciech Wolder - Sekretarz Gminy Baboszewo; Robert Pniewski z Gminy Miasto Raciąż oraz Mieczysław Radomski - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego

oraz Anna Smolińska -Kierownik Wydziału Szkoleń i BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

 

Do zadań Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy w szczególności:

 • analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu płońskiego;
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy zarządcami dróg, organami administracji samorządowej
  i organizacjami pozarządowymi;
 • współdziałanie z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawa miejscowego w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zabieganie o pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury ruchu drogowego;
 • analizowanie i ocena podejmowanych działań.

 

 

Powrót na początek strony