Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku rozstrzygnięty

Wykaz organizacji pozarządowych, którym Zarząd Powiatu Płońskiego zlecił wykonanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

wykaz organizacji które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu na pomoc społeczną.jpg

 

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZARZĄD POWIATU PŁOŃSKIEGO ZLECIŁ WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH  W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ w 2021r.

 

 

Lp.

 

Nazwa podmiotu

 

 

Nazwa zadania

 

Przyznana kwota dotacji w zł

 

1.

 

 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych     „Bądźmy Razem”

w Płońsku

 

 

„Aktywni razem”

 

 

12 000

 

2.

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron”             w Płońsku

 

 

„Bądźmy razem – integracja, edukacja, kultura”

 

 

23 950

 

3.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku

 

 

„Aktywna rehabilitacja w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

Ruchowo w Płońsku”.

 

19 050

 

 

4

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów        i Inwalidów, Oddział Rejonowy

w Płońsku

 

„Organizacja turnusu rehabilitacyjnego

z warsztatami sportowo-rekreacyjnymi”

 

5 000

 

Powrót na początek strony