Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. Termin składania ofert w formie papierowej do 29 stycznia 2020 r.

Ilustracja do artykułu ngo obraz.jpg
Powrót na początek strony