Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. Termin składania ofert w formie papierowej do 3 marca 2020 r.

Ilustracja do artykułu NGO konkurs ofert.jpg
Powrót na początek strony