Otwarcie ofert w przetargu ZP.272.7.2020

Uprzejmie informujemy, iż otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gmin: Joniec, Nowe Miasto i Raciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (znak sprawy: ZP.272.7.2020) w dniu 20 marca 2020 r. o godzinie 10.30 będzie transmitowane na żywo.

Ilustracja do artykułu otwarcie ofert.jpg

Transmisja na żywo odbędzie się pod adresem strony: https://www.youtube.com/watch?v=b4JMmf7NnnY

 

Powrót na początek strony