Ogłoszenie starosty płońskiego

Starosta Płoński informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania publicznego, dotyczącego zawarcia bezpośredniej umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze powiatu płońskiego

Ilustracja do artykułu transport-publiczny-53701017.jpg

OGŁOSZENIE STAROSTY PŁOŃSKIEGO

Działając w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.) Starosta Płoński informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania publicznego, dotyczącego zawarcia bezpośredniej umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze powiatu płońskiego.

Opis postępowania o zawarcie umowy na świadczenie ww. usług oraz wzór umowy wraz z załącznikami, w dniu 7 czerwca 2018 r., będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat-plonski.bip.gov.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro”.

Przewiduje się, że w dniach 12-15 czerwca 2018 r. będą przeprowadzane negocjacje z potencjalnymi wykonawcami, którzy do dnia 11 czerwca 2018 r., do godz. 15.00 zdecydują się złożyć deklarację o przystąpieniu do negocjacji.

Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz na stronie głównej Powiatu Płońskiego www.powiat-plonski.pl.

Starosta Płoński informuje, że dokumenty dotyczącze przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na stronie BIP 

https://powiat-plonski.ssdip.bip.gov.pl/postepowania-publiczne-na-swiadczenie-uslug/wybor-operatora-publicznego-transportu-zbiorowego.html

 

Powrót na początek strony