Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

grafika z napisem ogłoszenie i z herbem powiatu płońskiego.jpg

OGŁOSZENIE STAROSTY PŁOŃSKIEGO z dnia 5 listopada 2020 roku

 

w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

 

Starosta Płoński ogłasza, co następuje:

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w Starostwie Powiatowym w Płońsku do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w następujący sposób:

 

W Starostwie Powiatowym w Płońsku dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

 

Ograniczeń, o których mowa powyżej, nie stosuje się do:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

 

W Wydziale Komunikacji i Transportu ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w następujący sposób:

1. zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdów – w tych sprawach zawiadomienia należy składać przez:

 • ePUAP:/cp8x0t02ds/SkrytkaESP (wymagany profil zaufany),
 • poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne (dotyczy zgłoszenia nabycia/zbycia/wymagany profil zaufany)
 • drogą pocztową,
 • w ramach biura podawczego.

2. Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach:

 • Rejestracji pojazdu z kraju,
 • Wymiany dowodu rejestracyjnego,
 • Wyrejestrowania pojazdu,
 • Czasowego wycofania/przywrócenia do ruchu,
 • Zaświadczeń,
 • Praw jazdy międzynarodowych,
 • Zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • Pozwoleń do kierowania tramwajem,
 • Postępowań administracyjnych i innych,

 

realizowana jest głównie w ramach rezerwacji internetowej wizyt.

 

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku obowiązują od dnia 5 listopada 2020 r. do odwołania.

 

Odwołuje się z dniem 5 listopada 2020 roku Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 14 października 2020 roku.

 

 

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

 

 

Powrót na początek strony