Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 23 marca 2020 roku

Ogłoszenie Starosty Płońskiego w sprawie wprowadzenia ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY PŁOŃSKIEGO

z dnia 23 marca 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów

 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w Starostwie Powiatowym w Płońsku do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów.

 

§ 2

 

1. Sprawy będą załatwiane wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną oraz drogą pocztową.

2. Dopuszcza się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmowanie i wydawanie dokumentów, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, w każdy poniedziałek i piątek w godz. 1500 – 1600.

3. Dopuszcza się w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym wydawanie i przyjmowanie projektów budowalnych w toczących się postępowaniach administracyjnych, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, w każdy wtorek i czwartek w godz. 1500 – 1600.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, obsługa musi odbywać się z ograniczeniem możliwości przemieszczania się interesantów po budynku Starostwa przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14.

 

§ 3

 

O wprowadzeniu ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów zawiadamia się poprzez publikację ogłoszenia na stronie internetowej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach Starostwa Powiatowego w Płońsku.

 

§ 4

 

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku obowiązują od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania.

 

 

Powrót na początek strony