Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

plakat z tekstem ogłoszenie i herbem powiatu płońskiego._01.jpg

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2021

Starosty Płońskiego z dnia 22.03.2021r.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2020

Starosty Płońskiego z dnia 29.05.2020r.

 

OGŁOSZENIE STAROSTY PŁOŃSKIEGO z dnia 22 marca 2021 roku

 

w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku

 

Starosta Płoński ogłasza, co następuje:

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w Starostwie Powiatowym w Płońsku do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w następujący sposób:

 

W Starostwie Powiatowym w Płońsku dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

 

Ograniczeń, o których mowa powyżej, nie stosuje się do:

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku obowiązują od dnia 22 marca do odwołania.

 

Odwołuje się z dniem 22 marca 2021 roku Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 1 marca 2021 roku.

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

 

Powrót na początek strony