Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

NGO.525.3.2024

 Płońsk, dnia 8.05.2024 r.

 

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Informuje się, że dnia 8 maja 2024 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich ,,DROZDOWIACY” w Drozdowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: ,,DZIEŃ RODZINY NA SPORTOWO” z zakresu zadania publicznego organizacji imprez, festynów, pikników i zawodów sportowych promujących aktywność fizyczną o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu płońskiego.

Zarząd Powiatu Płońskiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich ,,DROZDOWIACY” w Drozdowie, 09-140 Raciąż, Drozdowo 31 A. W związku z powyższym zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego www.powiat-plonski.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@powiat-plonski.pl do dnia 15 maja 2024 r. (Decyduje data wpływu do Starostwa.)

Starosta Płoński
Artur Adamski

Powrót na początek strony