Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Ilustracja do artykułu P.png

 

Powiat Płoński ogłasza otwarty konkurencyjny nabór partnera do planowanego do realizacji przez Powiat Płoński projektu  pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Płońskiego poprzez oferowanie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych ”

 

Powrót na początek strony