Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Poniżej informacja o obowiązkach stowarzyszeń i fundacji wynikających z ustawy z dnia 1marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ilustracja do artykułu ikonka komunikat_01.jpg

Powrót na początek strony