Obowiązek ochrony znaków granicznych przy drogach

W związku ze zbliżającym się okresem rozpoczęcia wiosennych prac polowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa Rejon Płońsk przypomina właścicielom nieruchomości przyległych do dróg krajowych o obowiązku ochrony znaków granicznych pasa drogowego.

Ilustracja do artykułu gddkia.jpg

Pasy drogowe zostały utrwalone i oznaczone żółtymi znakami - słupkami betonowymi. Powyższe znaki służą ochronie pasa drogowego i jednocześnie określają granice własnościdla działek przyległych do drogi.

Samowolne usuwanie lub niszczenie znaków geodezyjnych jest niezgodne z prawem i podlegają karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Powrót na początek strony