Obowiązek ochrony znaków granicznych pasa drogowego

W związku ze zbliżającym się okresem rozpoczęcia wiosennych prac polowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa Rejon w Płońsku, przypomina o obowiązku ochrony znaków granicznych pasa drogowego.

Ilustracja do artykułu gddkia.jpg

GDDKiA zastrzega sobie możliwość dochodzenia konsekwencji prawnych od osób, które zniszczą, przesuną lub uczynią niewidocznymi znaki graniczne oraz zajmują pas drogowy bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi.

Powrót na początek strony