Niezwykły uczeń: Karolina Kostun

Karolina Kosutn, uczennica pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku, została laureatką II edycji konkursu „Niezwykły uczeń” organizowanego pod patronatem Starosty Płońskiego.

Ilustracja do artykułu Niezw. Uczeń_01.jpg

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy niekoniecznie mają, choć mogą mieć, średnią 6.0 i zajmują czołowe miejsca w olimpiadach szkolnych, ale także do takich, którzy kierują się w swoim młodym życiu zasadą „fair play”, widzą potrzebę pomocy swoim kolegom, nie przechodzą koło drugiego człowieka obojętnie, chętnie włączają się w działania społeczne, inicjują i działają z pasją na rzecz swojego środowiska lokalnego. Karolina Kostun została wybrana razem z 18 innymi uczniami spośród ponad 40 zgłoszonych z terenów powiatów: płockiego, sierpeckiego i płońskiego. Honorowe statuetki zostały wręczone laureatom 10 maja podczas uroczystej gali w sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Edu-Inicjatywa z Sierpca oraz Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Współorganizatorami są: Powiat Płoński, Powiat Płocki, Miasto Sierpc i Miasto Płock.

Powrót na początek strony