Multimedialne świetlice

Do 8 września trwa nabór do programu społecznego Pracownie Orange. W tej edycji założonych będzie 25 nowych Pracowni w miastach i wsiach o populacji do 40 000 mieszkańców.

Ilustracja do artykułu I obraz orange pracownie.jpg

Do 8 września 2017 roku trwa nabór do programu społecznego Pracownie Orange. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom małych miast i wsi, lepszego dostępu do najnowszych technologii oraz tworzenie miejsc nowoczesnej edukacji i przestrzeni do wspólnych działań lokalnych społeczności.

W tegorocznej edycji założonych będzie 25 nowych Pracowni Orange w miastach i wsiach o populacji do 40 000 mieszkańców.

 O pracownię mogą ubiegać się zespoły, tzw. Grupy inicjatywne, złożone z minimum 3 pełnoletnich osób, które wspólnie z lokalną instytucją lub organizacją przedstawią pomysły na wykorzystanie świetlicy z pożytkiem dla całej lokalnej społeczności.

Program jest realizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o programie na www.pracownieorange.pl

Powrót na początek strony