Mieszkanie Plus

Krajowy Zasób Nieruchomości informuje o uruchomieniu ogólnopolskiego numeru telefonu 801 801 596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o Programie Mieszkanie Plus. Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w g. 8:00 - 16:00.

Ilustracja do artykułu Mieszkanie Plus.jpg

Program Mieszkanie Plus to rządowy projekt, który zakłada wybudowanie do 2030 r. przynajmniej miliona mieszkań. Główne założenia programu Mieszkanie Plus, to realne wsparcie dla rodzin, których nie stać na zakup własnego mieszkania, również pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach, samotnych czy niepełnosprawnych. Kierowany jest do wszystkich grup społecznych, dający szansę na poprawę warunków życiowych.

Powrót na początek strony